Val av ägarombud

Som medlem och ägare i KF har du demokratiska rättigheter, du kan vara med och påverka. Bland annat kan du påverka genom att rösta fram ditt ägarombud som representerar dig i din butik och i KF.

Det senaste ägarombudsvalet ägde rum under september 2016, och nästa val väntas gå av stapeln någon gång under första halvan av 2018.