Styrelsen

På KFs stämma väljer ombuden vilka som ska sitta i styrelsen. Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter. Sedan stämman den 13 april 2016 utgörs styrelsen av:

Anders Sundström, ordförande
Invald 2012. Ordförande 2013.
Ordförande i KF och Coop Sverige AB. Mångårig erfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet.


Annette Andersson
Invald 2016.
Vice ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Leg. psykolog och organisationskonsult, Feelgood Företagshälsa Malmö.


Ann-Kristine Johansson
Invald 2015.
Styrelseordförande Konsum Värmland. Flera styrelseuppdrag i Värmland. Egen företagare, senior rådgivare, riksdagsledamot 1994-2014.


Britt Hansson
Invald 2016.
VD och koncernchef OK ekonomisk förening. Lång erfarenhet från ledande befattningar i OKQ8 koncernen som bl.a. CFO för OKQ8 och VD för OKQ8 Bank samt från McDonald’s som Nordisk CFO. Styrelseledamot i bl.a. Folksam Liv, Apoteket Produktion & Laboratorier AB, Bra Bil AB, OK-Q8 AB. Civilekonom.


Håkan Smith
Invald 2016
Ordförande i KF Göta sedan 2014, tidigare vd i samma förening. Ledamot i OK ekonomisk förening. Har en bred kompetens om kooperationen då han arbetat där i stora delar av sitt yrkesliv. Har dessutom på uppdrag av FN varit rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana.


Kenneth Östberg
Invald 2014.
Ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Landstingsråd, Landstinget Västmanland. Ombudsman.


Kristina Kamp
Invald 2016.
Styrelseledamot Konsumentföreningen Stockholm. Pensionsekonom på minpension.se


Lennart Eriksson
Invald 2014.
Vice styrelseordförande Coop Mitt. Mångårig erfarenhet som ledare och ägare av Industriföretag. Civilekonom.


Maj-Britt Johansson-Lindfors
Invald 2006.
Styrelseordförande i Coop Nord. Tidigare chef för ledarskapsakademien vid handelshögskolan i Umeå. Ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och förändring.


Stig Nilsson
Ledamot i Coop Väst styrelse. Arbetar som omvärldsbevakare i sin anställning. Tidigare varit KSO i Lysedils kommun och har en bred politisk och ekonomisk erfarenhet.


Sune Dahlqvist
Invald 2006.
Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm. Styrelseledamot i Folksam Sak och Atrium Ljungberg. Tidigare förhandlingschef i Hyresgästföreningen Stor-Stockholm.


Arbetstagarrepresentanter

Det finns också två arbetstagarrepresentanter med på styrelsemötena. De utses av Handelsanställdas Förbund. De är:


Rose-Marie Borgström
Handels/Butik i Nora.


Tobias Täpp
Handels/Lager i Västerås.

Och deras suppleanter är:


Johan Wiberg
KTF/Ledarna/Butikschef i Hagfors.


Maria Söderblom
Handels/Coop HK i Solna.