KF stämma 2017

Enligt KFs stadgar ska stämman hållas senast 15 maj varje år. Stämman är det högsta beslutande organet inom KF och den hålls i år den 19 april på Vår Gård i Saltsjöbaden. Stämman består av 101 ombud. Av dessa utses 94 av konsumentföreningarna och direktanslutna medlemmar i KF. Resterande sju ombud fördelas mellan KFs övriga medlemmar enligt särskild valordning upprättad av styrelsen. Samtliga konsumentföreningar har genom en av konsumentföreningen utsedd representant närvaro och yttranderätt.

På stämman presenteras KFs årsredovisning och revisionsberättelse. Dessutom beslutar man om eventuella stadgeändringar och man behandlar de motioner som inkommit från medlemmar under det senaste året. Det är också stämman som utser KFs styrelse. Varje ombud har en röst.

Ombud för direktanslutna medlemmar (pdf)

Protokoll från årsmöte för direktanslutna medlemmar. Eskilstuna 25 feb 2017 (pdf)

Protokoll från årsmöte för direktanslutna medlemmar. Malmö 4 mar 2017 (pdf)

Mer info inom kort...