Valberedare

För att en representativ demokrati ska fungera behövs en valberedning. Valberedningens uppdrag är att se till att rätt person föreslås till rätt plats – så det ska bli enklare för medlemmarna eller mötet att fatta ett väl avvägt och upplyst beslut.

För de direktanslutna medlemmarna finns det två olika typer av valberedningar, dels valberedning för ägarombuden och dels valberedning för styrgruppen.

Valberedare för ägarombuden

Inom området för KFs direktanslutna medlemmar finns 125 Coopbutiker. Det skulle vara ganska svårt att för en valberedning bearbeta samtliga kandidater till alla butiker, så därför är valberedningarna indelade i elva kretsar. I varje krets är det 3-4 valberedare som ansvarar för 10-15 butiker. Det varierar något beroende på hur området ser ut. Valberedare för ägarombuden intervjuar alla nominerade och alla kandidater, sedan lägger de sitt förslag på vilken de anser vara mest lämpad att vara ägarombud i en specifik butik – allt för att det ska vara lättare för dig att göra ditt val när det så är dags.

Valberedare för ägarombuden väljs på de lokala årsmötena.

Vill du komma i kontakt med din valberedning? Skicka in din fråga i formuläret nedan: