Styrgrupp

Styrgruppens roll är att stötta ägarombuden, vara delaktiga i den medlemsdemokratiska processen och behandla de motioner som kommer in från de direktanslutna medlemmarna.

Styrgruppen består av nio ledamöter, där fem utses på det lokala årsmötet i Svea och fyra utses på det lokala årsmötet i Syd. Den uppdelningen finns för att säkerställa en geografisk spridning och lokal förankring.

På årsmötena 2016 valdes de här medlemmarna till styrgruppen:

  • Kenneth Östberg Norberg, ordförande
  • Annette Andersson Sjöbo, vice ordförande
  • Anna-Lena Magnusson Möller, Eldsberga
  • Jan Olov Karlsson, Katrineholm
  • John-Erik Wallace, Lund
  • Johnny Geller, Arlöv
  • Lenneke Sundblom, Norrtälje
  • Maria Zettergren, Strängnäs
  • Siv Palmgren, Östansjö